Medborgarnavet

Medborgarnavet ger dig tillgång till information om dig själv som finns i centrala register. Du kan nå och använda informationen antingen via olika e-tjänster (e-formulär eller dylikt) eller i infovisningstjänster direkt via Medborgarnavet.

I dagsläget är detta en påbörjad försöksverksamhet, läs gärna mer detta nedan, och via menyvalet "Om Medborgarnavet" upptill.

Se också mer om de olika ingående e-tjänsterna och infovisningstjänsterna nedan.

Medborgarnavet har avrapporterat

Vi har 2021-11-30 lämnat in slutrapporten till Vinnova för vårt CivicTech-projekt om Medborgarnavet.

Resultaten har på många sätt överträffat våra förväntningar (utom i någon mån i ett fall) – läs gärna rapporten och dess bilagor!

Läs slutrapporten här  ».

Arkitekturbilagan  ».

Juridikbilagan  ».

 

Medborgarnavet och fortsättningen

Efter att Medborgarnavet 2021-11-30 avrapporterats till Vinnova så fortsätter vårt samarbete med SKR som ansvarar för informationstjänsten SSBTEK (vilken också ingått i Vinnovaprojektet).

Vi arbetar där vidare med frågan om att ge medborgaren själv tillgång till information om sig själv.

Sambruk har även förhoppningen att fortsätta med applikationen Valter i Medborgarnavets anda.

 

CivicTech demodag

Medborgarnavet deltar på CivicTechs demodag 2021-10-05.

Läs mer om demodagen här  ».

Vi har även en forumtråd här  ».

 

Medborgarnavet på Digitala Almedalen

Vi presenterar Medborgarnavet inom programpunkten CivicTech på Digitala Almedalen 2021-07-06.

Mer info på Almedalsveckans sajt  ».

 

E-tjänst: Valter

Valter/Provisum är en e-tjänst för "gode män" som behöver göra redovisning till kommunens överförmyndarenhet.

Valter kunde potentiellt ha stor nytta av bankkontoinformation via Medborgarnavet.

Mer info om Valter  »

 

E-tjänst: eAnsökan EkBist

eAnsökan EkBist är en e-tjänst för förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd.

eAnsökan EkBist kunde potentiellt ha stor nytta av myndighetsinformation via Medborgarnavet.

Mer info om eAnsökan EkBist  »

 

Infovisning: Bankkontoinformation

Via EU-lagstiftningen PSD2 är bankerna skyldiga att ge tillgång till din egen bankkontoinformation.

Vi har skapat en prototyp för att åskådliggöra hämtning av banktransaktioner enligt PSD2.

I dagsläget har vi provat ut hämtning av sådan information från Nordea och Swedbank och vi kan påvisa hur tillgången kan gå till tekniskt sett. Vi har kört mot de bankernas testmiljöer och kan därifrån utföra faktiska datahämtningar.

En stor utmaning i sammanhanget är dock tillståndsgivningen för att få använda PSD2. Det är Finansinspektionen som certifierar aktörer som vill bli en s.k. Third Party Provider enligt PSD2.

 

Infovisning: Åtta myndigheter

Vi arbetar med att hämta information om dig själv från: Arbetsförmedlingen, A-kassorna, CSN, Försäkringskassan, Skatteverket, Fordonsregistret, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten.

I samarbete med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) provar vi successivt ut hur medborgaren skulle kunna få tillgång till denna information. SKR förvaltar en maskintjänst som heter SSBTEK vilken ger tillgång till myndigheterna som nämns ovan. SSBTEK är dock omgärdad av en speciell juridik, vilket är en utmaning.

Vi genomför tre steg av försök med olika kategorier av testpersoner för att få fram hur ett användargränssnitt ska kunna se ut för att det ska gå att förstå den ganska komplexa SSBTEK-informationen. Sambruk har sedan ett antal år en applikation som heter Multifråga som kan visa SSBTEK-information, men den har varit optimerad för att användas av socialhandläggare vilka har specialkunskaper om den här informationen. Nu behöver vi anpassa visningen för medborgare istället.

Vi arbetar även med hämtning av SSBTEK-information för att förifylla siffror i ansökan om förnyat bistånd, eAnsökan EkBist, som är en annan applikation som Sambruk har tagit fram, se länk ovan.