Om Medborgarnavet

Medborgarnavet - fokuserar på att betjäna medborgaren

 
 

Medborgarnavet syftar till att ge medborgaren själv tillgång till information ur olika centrala register där information om medborgaren finns.

För att hitta information och få en överblick över information om sig själv måste medborgaren idag hämta informationen och själv manuellt sammanställa den från en mängd myndighetsportaler, osäker epostinteraktion och gamla långsamma, osäkra pappersflöden. Detta vill Medborgarnavet förbättra.

Vi syftar bl a till att bygga en prototyp där en invånare ska kunna se information om sig själv, förhoppningsvis hämtat från åtta myndigheter och två banker. Vi hoppas också integrera med en eller flera e-tjänster.

 
 

 
Medborgarnavet är i sin första fas ett Vinnova-projekt. Vinnova har ett program som kallas CivicTech och som är till för att utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. Föreningen Sambruk och Institutionen för Informatik och Media vid Uppsala universitet har tillsamman med Definitivus AB beviljats bidrag för projektet “Medborgarnavet – en medborgar-centrerad informationsdelningstjänst för en öppen e-förvaltning”. Projektet startades 2020-11-09, avrapportering 2021-11-30.

 
 
Läs även mer om projektet på Sambruks sajt  ».

Här finns även en kort pdf-presentation  »